El camp de la #RoboCAT16 tingué com a escenari la ciutat de Girona. Consta de 4 missions: el Parc de la Devesa, els Ponts del Riu Onyar, la Muralla i la Catedral de Girona. 

1. El Parc de la Devesa

És un gran parc urbà format per més de 2500 plàtans, situat en les proximitats dels rius Ter, Onyar i Güell. Els arbres tenen més de 150 anys de vida i pel fet que estan plantats molt a la vora entre ells, han hagut de créixer en alçada arribant a més de 60 metres. És el marc més popular de les Fires i Festes de Sant Narcís, patró de Girona, que anualment es celebren la setmana del 29 d’octubre. També destaquen els Jardins de la Devesa, un entorn molt agradable per a descansar i passejar.

La primera missió consta d’una superfície rectangular formada per 12 requadres de 30x30 cm. El robot haurà de seguir una línia negra sobre un fons blanc, que pot ser discontínua en determinats trams. El camp és modular de tal manera que el àrbitres podran moure els quadrats per modificar-ne el recorregut. En els vèrtex on coincideixin quatre quadrats hi ha situat un arbre no fixat al terra. L’objectiu del robot és seguir la línia respectant els plàtans.


2. Els Ponts del Riu Onyà

El riu Onyar és un dels quatre rius de la ciutat i el travessen diversos ponts. Un d’ells és el Pont de Pedra, que comunica el Carrer Nou amb el Barri Vell. És l’únic pont construït amb pedra i data del temps d’Isabel II (1856). Lloc de pas quotidià per als vianants i en els esdeveniments com ara la Cavalcada dels Reis d’Orient i la Processó de Divendres Sant. 

Pel que fa la Pont de les Peixateries Velles, connecta la Rambla de la Llibertat amb el Carrer Santa Clara i el Mercadal. Fou construït per Eiffel et Cie. de París, inspirat en els projectes de Bergué i Almeda. És un bon mirador de les cases de l’Onyar, amb la seva varietat de colors.

La segona missió es desenvolupa en els esmentats ponts, en un espai de 8 quadrats. El primer itinerari és el del Pont de les Peixateries Velles i el segon, correspon amb el Pont de Pedra. Els àrbitres poden variar l’ordre de col·locació dels ponts en cada partida. L’objectiu d'aquesta prova és creuar el riu Onyar. En el cas de fer-ho a través del Pont de Ferro s'obtindrà més puntuació. Només es pot creuar el riu una vegada.


3. La Muralla de Girona

Les Pedres gironines són testimoni de la història de la ciutat, des de l’època romana fins als temps moderns. La muralla està constituïda per diferents baluards, torres i murs. Recordem la Torre de Sant Narcís, la Torre de Sant Daniel, la Torre de Sant Lluís, la Torre Gironella i la Torre de Santa Llúcia.

La tercera missió té lloc en un tram de Muralla, format per 5 torres, en un terreny de 8 quadrats. Existeix un pas per franquejar la muralla en un dels punts. Els àrbitres podran modificar-ne la ubicació a cada ronda. Un dels murs entre torre i torre  Aquesta està formada

Entre dues torres consecutives hi trobarem muralla excepte en un dels trams. L’objectiu del robot és creuar l'espai buit sense paret sense tocar la muralla. 


4. La Catedral de Girona

La Catedral de Santa Maria s’ha anat construint en diverses etapes i estils. La Torre de Carlemany i el Claustre, d’estil romànic; l’excepcional nau, gòtica; la façana i l’escalinata, barroques. El Tresor de la Catedral guarda el valuós Tapís de la Creació, de gran simbolisme religiós.

La darrera missió consisteix en pujar la monumental escalinata de la Catedral i fer repicar les campanes de la Seu. Les escales són blanques i els seus laterals, negres. No hi existeix barana de protecció. Aquesta prova està formada per 4 quadrats. La campana es situa a 15 cm de la plataforma de dalt l'escalinata.


Puntuacions
 1. El Parc de la Devesa: màxim de 24 punts 
  • Cada quadrat superat = 1 punt
  • Cada arbre dempeus al final de la partida = 2 punts
 2. Els Ponts del Riu Onyar
  • Travessar el Pont de Pedra = 10 punts
  • Travessar el Pont de Ferro = 25 punts
 3. Muralla: màxim de 16 punts
  • Cada tram de paret sense tocar = 2 punts
  • Travessar la muralla = 10 punts
 4. La Catedral de Girona: màxim de 35 punts
  • Pujar l’escalinata = 25 punts
  • Repicar les campanes = 10 punts

Tutorials 

CONSTRUCCIÓ ESCALES DE LA CATEDRAL


CONSTRUCCIÓ TORRES DE LA MURALLACONSTRUCCIÓ PONT DE PEDRA


CONSTRUCCIÓ ARBRES DE LA DEVESA


CONSTRUIR EL CAMP PER MENYS DE 30€